Ångerrätt

Ångerrätt & Defekt vara

Enligt distansavtalslagen har man som konsument rätt att ångra sitt köp utan speciell anledning inom 14 dagar från det att man tagit emot varorna. När du ångrar ett köp ska du som kund stå för returfrakten. Ångerrätt gäller inte för specialbeställda varor som har fått en personlig prägel, till exempel om de är försedda med ett personnamn. Fyll i och skriv ut standardformuläret från Konsumentverkets hemsida, se länken nedan:
http://publikationer.konsumentverket.se/kontrakt-och-mallar/angerblankett.

Om en vara är defekt eller når en kund i skadat skick, byts den ut mot en ny.
Maila i så fall info @ malou. se (ta bort alla blanksteg först) inom 14 dagar efter mottagandet.