FATTIGHUS-CABARÉN

Fattighusets cabaré var min läroplats, där jag lärde mig att våga bjuda på mig själv. Ja, mer ändå.. och ännu mer.. Denna öppna, Let-It-All-Hang-Out-attityd har jag haft stor nytta av i resten av mitt musikliv. Och i övriga livet likaså. Greta och jag kom med 1976… tror jag.. En del kom och gick och återkom med ojämna mellanrum. Greta och jag var med i grundensemblen. Det var oerhört fritt och tillåtande på Fattighuset. Man fick prova sina idéer, ..åtminstone en gång.. var det inget vidare, eller funkade inte idén som man tänkt, så togs den bara bort och nya idéer kom i dess ställe.

Här är många ur gänget fångade på bild, fast Greta var av någon anledning inte där när bilden togs.