Meditativa Ljus-Sånger & Yoga – KörWorkshop 24-26/7

Kom och sjung med oss! KÖRWORKSHOP på Snäcksjön Tänk dig att under 3 dagar få försjunka in i de långa, långsamma LjusSångerna och bara vara. Sjunga dem, gunga dem och flyta med i dem. Ibland ytterligt stillsamt, ibland svängigt, lyckligt, högt och fritt. Meditativa sånger, med texter som talar till känslan. Ett imaginärt språk medContinue Reading

Körsång är livat

Att leka, ha roligt, fördjupa sig i sin egen ton och uttryck, och sjunga från hjärtat är modellen när man jobbar med körer. I min kör i Östhammar, har många passerat revy. En del för kortare tid, andra för en längre period. Några som är med nu, har varit med ända från början.. Och sjungitContinue Reading